AquaAgri

Hållbara produktionssystem

Tematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2017
  • Mistra investerar: 32 Mkr
  • Programvärdar: Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet
Händelser under året
  • Projektledarmöte på forskningsstationen Tjärnö i september, inklusive demonstration av projekt för odling av makroalger

stäng