Mistra Environmental Nanosafety

Nanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 40 Mkr
  • Programvärd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • Det nya programmet har byggts upp under året och involverar forskare inom såväl nanovetenskap, medicin och samhällsvetenskap.

  • Tre fallstudier startas för att dels studera oönskade miljöeffekter av användning av nanomaterialen volframkarbid och silica (en form av kiseldioxid som används inom papperstillverkning), dels se hur det går att arbeta förebyggande med framtidsmaterialet grafen.

stäng