Mistra Innovation

Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: Mistra
Händelser under året
  • En tredje utlysning inom programmet genomfördes.

  • Projektet Lead Free Brass (MMA) leder till lansering av ny blyfri vattentermostat.

  • Projektet InRoll lanserar Inducook – induktionsteknik för industriell matprocessning.

stäng