Mistra Future Fashion

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2011–2019
  • Mistra investerar: 80 Mkr
  • Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Händelser under året
  • Programmet beviljades en andra fas om 40 miljoner kronor över fyra år.

  • Inför det kommande arbetet omorganiseras programmet till fyra teman, alla med fokus på cirkulär ekonomi.

stäng