Mistra Pharma

Programmet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2008–2015
  • Mistra investerar: 94 Mkr
  • Programvärd: Stockholms universitet
Händelser under året
  • Ett policydokument om hur läkemedels miljöeffekter bör hanteras utifrån programmets forskning överlämnas till representanter för regeringen.

  • Ett pilotförsök med ny reningsteknik för läkemedelssubstanser genomfördes i Knivsta kommun.

  • Programmet avslutades under året och anordnade en slutkonferens i oktober.

stäng