Mistra Urban Futures

Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2010–2019
  • Mistra investerar: 171 Mkr
  • Värd: Chalmers tekniska högskola
Händelser under året
  • En halvtidsutvärdering av centrumet genomfördes och ansökan för en andra fas beviljades för totalt 80 Mkr under perioden 2016–2019.

  • Centrumet fick uppdraget att testa det urbana målet inom FN:s nya hållbarhetsmål (mål 11, Sustainable cities and communities) i ett projekt samfinansierat av Sida.

  • Utredning av lokala interaktionsplattformar (LIP) i Stockholm och Skåne.

stäng