Mistra Arctic Sustainable Development

Klimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2014–2018
  • Mistra investerar: 30 Mkr
  • Programvärd: Umeå universitet
Händelser under året
  • Programmet var representerat vid klimatmötet COP21 i Paris genom programchef Peter Sköld. Forskarmöten, intressentmöten och öppna möten för allmänheten har genomförts i Pajala och Kirkenes.

  • Forskare i programmet vid KTH och SEI har fått ett anslag på nära 30 miljoner kronor från Nordforsk inom Centres of Excellence-programmet Responsible Development of the Arctic.

stäng