Mistra Biotech

Biotechnology for Sustainable and Competitive Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 94 Mkr
  • Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
Händelser under året
  • Mistras styrelse beviljar programmet en andra fas om fyra år

  • Dennis Eriksson beviljas finansiering för att under sex månader vistas på EPSO (European Plant Science Organisation) i Bryssel. Detta sker inom Mistras nya satsning Mistra Fellows Programme.

stäng