Mistra EVIEM

Mistras råd för evidensbaserad miljövård

Genom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2017
  • Mistra investerar: 66 Mkr
  • Programvärd: Kungl. Vetenskapsakademien
Händelser under året
  • Rådet offentliggjorde sin första systematiska utvärdering som handlade om renbetets inverkan på fjällvegetationen.

  • Beslut om att forskarnätverket Collaboration for Environmental Evidence (CEE) ska hålla sin första internationella konferens i Stockholm 2016 på temat Better Evidence, Better Decisions, Better Environment

  • Lisa Sennerby Forsse tillträdde som ordförande för EviEM:s exekutivkommitté i september (efter Thomas Rosswall).

  • Beslut om att Stockholm Environment Institute blir ny värd för EviEM från och med 2016.

stäng