mistra_img

Mistra Indigo

Instrument Design for Global Climate Mitigation

Forskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012-2015
  • Mistra investerar: 24,5 Mkr
Händelser under året
  • Möte i Washington på svenska ambassaden i april om internationell klimatpolitik.

  • Medverkan under klimatmötet i Paris med seminarium om utsläppsmarknader som verktyg för att minska klimatutsläppen.

stäng