Mistra REES

Produktdesign och en resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi

Mistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2020
  • Mistra investerar: 42 Mkr
  • Programvärd: Linköpings universitet
Händelser under året
  • Det nya programmet startade 1 september

  • Kick-off i Söderköping 5–9 oktober

stäng