Mistra-SWECIA

Mistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation

Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2008–2016
  • Mistra investerar: 85,3 Mkr
  • Programvärd: SMHI
Händelser under året
  • Exkursion med forskare arrangerades i skogsbrandsområdet i Västmanland i mitten av september.

  • Programmet avslutades under året och arrangerade en slutkonferens 18 november.

stäng