Mistra Closing the Loop

Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2012–2019
  • Mistra investerar: 88 Mkr
  • Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Händelser under året
  • Under hösten 2015 avslutades de sju projekt som ingick i första omgången av Closing the Loop.

  • I oktober 2015 utlystes 40 miljoner kronor i en andra omgång av programmet och sex nya projekt presenterades i slutet av året.

stäng