Misum

Mistra Center for Sustainable Markets

Centrumet ska på sikt etableras som ett internationellt center av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Misum ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare och företag.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2015–2019
  • Mistra investerar: 55 Mkr
  • Programvärd: Handelshögskolan i Stockholm
Händelser under året
  • Centrumet startade sin verksamhet i januari 2015 under ledning av Lin Lerpold.

  • Handelshögskolan inrättade en lärostolsprofessur med anslaget från Mistra som grund. Innehavaren blir vetenskaplig ledare för Misum.

  • Rapporten ”Walking the talk” fick stort genomslag. Den kartlägger hållbarhetsutfästelser och faktiska prestationer hos 72 svenska börsbolag. Rapporten går att ladda ner här: https://www.hhs.se/en/about-us/news/News-from-MISUM/2015/walking-the-talk/

  • Det nya forskningsprogrammet Mistra Financial Systems startar i mars 2016 vid Handelshögskolan och bidrar tillsammans med Misum och betydande privata donationer till en ännu tydligare etablering av hållbarhetsfrågorna på lärosätet.

stäng