Stockholm Resilience Centre ►

Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.

Läs mer på Mistras forskningssida

  • Programtid: 2007–2018
  • Mistra investerar: 191,4 Mkr
  • Värd: Stockholms universitet
Händelser under året
  • Planetary Boundary Update som sammanfattar läget för de nio planetära gränsvärden som inte för överskridas för att undvika storskaliga miljöeffekter publicerades i tidskriften Science i januari.

  • Centrumets forskare deltar i flera event på klimatmötet i Paris.

  • Andra omgången av en så kallad mooc-kurs om planetära gränsvärden hålls. Massive Open Online Courses är gratis nätbaserade kurser som samlar tusentals studenter över hela världen.

stäng