42 miljoner till forskningsprogram om cirkulär ekonomi

En av näringslivets stora utmaningar är att försöka frikoppla tillväxt från ökad resursanvändning. Mistraprogammet REES – Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi vid Linköpings universitet ska bidra till en sådan omställning. Mistra investerar 42 miljoner kronor i fyra år i programmet som ska forska om policyfrågor, miljösystemanalys och produktutveckling.
– Det är en variant av forskarskola. Vi har inte bara gemensamma kurser som i en forskarskola utan försöker också samordna projekten, säger Mattias Lindahl, programchef för REES.
Läs mer i Mistras nyhetsarkiv