80 miljoner till forskning om mode och återvinning

Mistra beslutade i juni att investera i en andra fas av de två programmen Mistra Future Fashion och Mistra Closing the Loop för att vidareutveckla forskningen om en hållbar modeindustri respektive utnyttjande av industriavfall. Liksom tidigare kommer Mistra Closing the Loop innehålla ett antal projekt som samverkar kring hur olika avfall kan tas omhand effektivare som resurser inom industrin. Mistras investering på 40 miljoner kronor ska kompletteras med minst 20 miljoner kronor av deltagande aktörer. Mistra Future Fashion beviljas också 40 miljoner kronor i en ny fas fram till 2019. Målet är att gå vidare med arbetet att ge modeindustrin verktyg som gör hållbarhet till en konkurrensfördel.

Läs mer om Mistras satsning på smartare materialåtervinning och hållbart mode i Mistras nyhetsarkiv.