Biologisk metod verksam för att minska algblomning

Övergödda sjöar kan restaureras genom att minska deras bestånd av mört och braxen. Det slår Mistra EviEM fast i en av sina systematiska utvärderingar av forskningen om så kallat reduktionsfiske. Resultaten bekräftar att biologiska metoder kan vara viktiga redskap i miljöförvaltningen av vattenmiljöer. Reduktionsfiske för att ändra balansen mellan olika arter har på många håll använts som ett enkelt och billigt sätt att på biologisk väg restaurera en övergödd sjö.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv.