Fallstudier kartlägger miljöeffekter i nanoskala

Nanoteknik ger möjligheter att ta fram allt från läkemedel till teknik för att möta klimathotet. Det nya programmet Mistra Environmental Nanosafety ska bidra till en hållbar användning av nanomaterial. Under 2015 startade tre fallstudier för att studera oönskade miljöeffekter av nanomaterialen volframkarbid och silica (en form av kiseldioxid som används inom papperstillverkning) samt hur det går att arbeta förebyggande med framtidsmaterialet grafen.
– Vi vill bidra till ett ansvarsfullt förhållningssätt för både nanomaterial och andra kemikalier som kan hamna i miljön. Programmets fokus ligger på om nanomaterial för med sig några särskilda miljörisker och vilka de i så fall är, säger programchef Sofia Svedhem vid Chalmers.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv