Forskare nätverkar utomlands som Mistra Fellows

För att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer finns Mistra Fellows Programme. Forskare inom Mistraprogram kan få arbeta ett år vid en internationell organisation. Dennis Eriksson från Mistra Biotech flyttade i september till Bryssel för att forska vid den oberoende organisationen EPSO (European Plant Science Organisation) som arbetar med frågor kring växtförädling. En annan forskare som fick finansiering inom Mistra Fellows är Svenne Junker, verksam inom Misum – Mistra Center for Sustainable Markets. Han kommer att arbeta vid OECD i Paris.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv