Forskningscentret Misum uppmärksammas i rapport

Forskningscentret Misum om hållbara marknader spelar en viktig roll i Handelshögskolans arbete för att inkludera hållbarhet och sociala frågor i både forskning och utbildning. Det framgår av en rapport till FN-organisationen PRME (Principles for Responsible Management Education).
– Misum spelar en mycket viktig roll och kommer att vara drivande i vårt fortsatta förbättringsarbete. Dels finns hos forskarna inom satsningen en stor kompetens inom detta område. Dels är Misums uppdrag att stödja lärarna på Handelshögskolan för att kunna integrera hållbarhet i alla våra kurser, säger rektor Lars Strannegårds.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv