Hållbar plast och konkurrenskraft i fokus för ny utlysning

Plast är både billigt och enkelt att tillverka, och kan användas till i stort sett allt. Fördelar som samtidigt är en nackdel ur miljösynpunkt när det är billigare att tillverka ny plast än att återanvända uttjänta produkter. Genom en utlysning vill Mistra göra plastbranschen mer hållbar och svensk processindustrin mer konkurrenskraftig. I början av 2016 beslutades att ansvaret för programmet går till en forskargrupp vid Lunds universitet som bland anat ska utveckla bioplaster som är koldioxidneutrala.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv