Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning

Mistra och forskningsrådet Formas finansierar ett humanistiskt forskningsprogram som ska ledas av Linköpings universitet. The Seed Box samlar ett 60-tal forskare från olika humanistiska discipliner vid flera svenska och utländska universitet för att undersöka miljöproblemen ur humanistiska perspektiv. Med sina 50 miljoner kronor är det en av de största svenska satsningarna på humaniora genom tiderna.
– Vi har lyckats engagera de allra bästa inom en rad olika vetenskapsfält och vår ambition är att tillsammans utverka stordåd, säger programchef Cecilia Åsberg, vid Tema Genus, Linköpings universitet.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv