Mistra Urban Futures utvärderar FN:s hållbarhetsmål

När FN:s millenniemål för att minska fattigdomen i världen löpte ut 2015 ersattes de med ett antal globala hållbarhetsmål. Ett av de nya målen handlar om hållbar urban stadsutveckling det fick Mistra Urban Futures i uppdrag att utvärdera i fem städer på olika håll i världen.
– Vi får en möjlighet att spela en ledande roll i en viktig internationell process. Om indikatorerna fungerar i dessa städer är det troligt att de gör det även i många andra städer på jorden., säger centrets chef David Simon som initierat utvärderingen av städer i Europa, Afrika och Asien.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv