Mistraforskare bidrog till historiskt klimatavtal i Paris

I december förhandlade världens ledare fram ett nytt globalt klimatavtal i Paris. Drivkrafter hos olika länder och aktörer inom områden som överlappar varandra i den komplexa klimatfrågan vändes och vreds på. Flera forskare med anknytning till Mistra medverkade genom att ingå i den svenska förhandlingsdelegationen eller leda diskussioner om betydelsen av fungerande utsläppsmarknader. I det historiska klimatavtalet som blev resultatet är alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv