MistraPharma föreslår nytt centrum för läkemedel och miljö

MistraPharma har undersökt hur läkemedelssubstanser i låga doser påverkar ekosystem i sjöar, hav och vattendrag. Programmet har också fokuserat på riskerna för antibiotikaresistens på grund av läkemedel i miljön. Under en slutkonferens i oktober diskuterade forskarna hur resultaten bör tas om hand av beslutsfattarna. Bland annat vill man se ett nytt centrum för läkemedel och miljö hos Läkemedelsverket.
– Det har varit spännande att leda den här forskningen på högsta nivå. Sverige ligger i frontlinjen när det gäller forskning om läkemedelssubstanser och vattenlevande organismer, säger programchefen Christina Rudén.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv