Mistras nya utlysning fokuserar på mobilitet

Transporter står för en betydande miljöpåverkan på inte minst klimatet. Hållbar mobilitet och tillgänglighet är ledord för en utlysning Mistra gjorde i oktober. I december kom ansökningar från intresserade forskargrupper in och ett programkonsortium planeras vara igång under 2016.
– Mistra fokuserar inte på att påverka den tekniska delen av transportsystemet. Istället ska det nya programmet anlägga en systemsyn på mobilitet och tillgänglighet, säger Chris Folkeson Welch på Mistra.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv