Nya miljoner till miljöinnovationer

Mistra Innovation beviljade fem nya projekt medel för att utveckla innovativa och framgångsrika produkter inom miljöområdet. Totalt får de mindre företagen bakom idéerna dela på 20 miljoner kronor. I två tidigare utlysningar har Mistra Innovation delat ut 40 miljoner kronor till projekt som har potential att göra stor miljönytta samtidigt som de bedöms ha förutsättningar att bli kommersiellt framgångsrika.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv