Skogsägare bättre rustade möta klimatförändringar

Svenska skogsägare har fått mer på fötterna om hur de kan anpassa skogsbruket till effekterna av ett förändrat klimat genom Mistra-SWECIA. Forskningsprogrammet höll sin avslutningskonferens i november och har under åtta år samlat klimatforskare, ekonomer och samhällsvetare.
– Medvetenheten om behovet av klimatanpassning har ökat bland aktörerna i skogssektorn. Vi har också tagit fram underlag och verktyg för det fortsatta arbetet, säger programchefen Markku Rummukainen.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv