Smarta material fokus för nytt Mistraprogram

Intresset ökar för smarta material och hur de ska kunna bidra till en bättre miljö. Mistra arrangerade en workshop i slutet av november och en internationell expertgrupp tog fram underlag för en utlysning inom materialområdet. Inte bara de naturvetenskapliga aspekterna ska undersökas, utan lika viktigt är hur materialen ska hanteras ur ett säkerhets- och regulatoriskt perspektiv. Beslut om det nya forskningsprogrammet som totalt kommer omfatta 60 miljoner kronor kommer i slutet av 2016.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv