Mistraföretag uppköpt för framtidens vattenfrågor

Att lyckas få till en mer hållbar hantering av vatten och avlopp är en av de stora globala framtidsfrågorna. Urban Water Management Sweden AB med ursprung i ett Mistraprogram om vattenhantering köptes upp av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Företaget ska stärka forskningen inom vatten- och avloppsområdet.
– Förvärvet skapar förutsättningar för ny kunskap, innovationer och ökad svensk export inom vattenområdet, och har en stor strategisk betydelse för de värden vi kan leverera till offentliga aktörer och industrin, säger Maria Khorsand som är koncernchef för SP.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv