Transformation till ett liv inom planetens gränser

Den internationella konferensen Transformations arrangerades av Stockholm Resilience Centre för att samla forskning om hur vi kan leva inom planetens gränser. Under dagarna som lockade forskare från 32 länder framhöll centrets chef Johan Rockström att vi är den första generation som vet vad som håller på att hända med jordklotet. Därför finns inte valet att inte agera. Forskning om transformation till en hållbar utveckling är ett snabbt växande fält och handlar om att med vetenskapliga metoder initiera förändringsprocesser och även att studera dessa förändringar.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv