Ytterligare 50 miljoner till Mistra Biotech

Mistra Biotech som tar ett helhetsgrepp kring växtförädling och attityder kring genmodifierade grödor fick grönt ljus för en andra fas. De kommande fyra åren hoppas forskarna kunna presentera nya oljeväxter och bättre potatissorter, liksom grunden för en modern lagstiftning om växtförädling.
– Det är roligt att vi får fortsatt förtroende. Den forskning som vi bedriver, framförallt den naturvetenskapliga delen, kräver uthållighet för att nå resultat, kommenterar programchefen Sven Ove Hansson vid KTH.

Läs mer i Mistras nyhetsarkiv